Ο Νίκος Κουκίδης ειδικός γραμματέας στο ΔΣ της ΕΣΣΝΑ

kouki

Ο  γραμματέας του συλλόγου μας Νίκος Κουκίδης εκλέχτηκε την Κυριακή 2/11 στο ΔΣ της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Ν. Αττικής με το ψηφοδέλτιο της Αττικής Σκακιστικής Πρωτοβουλίας. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια!

Ενημέρωση 10/11: Κατά τη συγκρότηση σε σώμα, ο Νίκος εκλέχτηκε ειδικός γραμματέας (με 9 θετικές ψήφους και δύο λευκά). Άξιος!